Adviezen

Ons adviesproces is gericht op het bevorderen van een gezonde, actieve en inclusieve sportcultuur binnen de gemeenschap. Door effectief advies uit te brengen kunnen wij een belangrijke rol spelen bij het realiseren van onze missie en visie.

De sportraad geeft advies op verschillende manieren, afhankelijk van haar rol en taken binnen de gemeenschap. Hier zijn enkele manieren waarop wij advies geven:

 

Beleidsadvies

De sportraad kan advies uitbrengen aan lokale overheden en instanties over sportbeleid. Dit kan gaan over het stimuleren van sportparticipatie, het verbeteren van sportfaciliteiten, het organiseren van evenementen, enzovoort.

Subsidieadvies

De sportraad kan adviseren over de verdeling van subsidies voor sportactiviteiten en -initiatieven. Ze kan beoordelen welke projecten of organisaties het meest waardevol zijn voor de gemeenschap en het geld het beste kunnen gebruiken.

Programma-advies

 De sportraad kan adviseren over de ontwikkeling en uitvoering van sportprogramma’s en -evenementen. Dit kan inhouden welke sporten worden gepromoot, hoe sportevenementen kunnen worden georganiseerd, en hoe de deelname kan worden vergroot.

Samenwerkingsadvies

De sportraad kan adviseren over samenwerkings verbanden tussen sportorganisaties, scholen, bedrijven en andere belanghebbenden. Ze kan ideeën aanreiken om synergie te creëren en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.

Advies aan sportclubs en verenigingen

 De sportraad kan ondersteuning bieden aan lokale sportclubs en verenigingen door advies te geven over best practices, fondsenwerving, ledenwerving, en andere operationele aspecten.

Inclusiviteitsadvies

De sportraad kan adviseren over het bevorderen van inclusiviteit in de sport, zoals het aanmoedigen van diversiteit binnen sportclubs en het organiseren van evenementen die toegankelijk zijn voor alle gemeenschapsleden.

Vragen?

Laat het ons weten!