Verbinding door sport

Sportraad Dordrecht verbindt mensen door diverse sportactiviteiten in Dordrecht. 

Ontdek hoe sport jou kan verbinden!

Onze doelen zijn:

Verbinding bevorderen

We willen gemeenschappen verbinden door middel van sportactiviteiten en -evenementen die inclusief zijn en diversiteit omarmen. Ons doel is sportieve waarden zoals fair play, respect en teamwork te bevorderen.

Samenwerking stimuleren

We moedigen samenwerking aan tussen de verschillende sportorganisaties, scholen, bedrijven en lokale overheden om gezamenlijk programma's en initiatieven te ontwikkelen die de verbondenheid ontwikkelen.

Toegankelijkheid vergroten

We streven naar gelijke toegang tot sport voor iedereen, ongeacht sociale of economische achtergrond. De diversiteit aan sportactiviteiten en -programma's die aansluiten bij verschillende interesses en leeftijden zijn hierbij van belang.

DE STAD DORDRECHT

Sport en Dordrecht

Het uitgangspunt van Sportraad Dordrecht is dat sportbeoefening in principe voor iedere Dordtenaar mogelijk moet zijn. Hierbij gaat het zowel om sporten binnen een vereniging als daarbuiten.

 

Er is veel aandacht voor de groepen in de samenleving die minder actief zijn op sportgebied. Denk aan bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen en allochtonen. Voor iedereen is er wel een geschikte sport, of het nu binnen of buiten is, bij een vereniging of op een andere manier.

Laatste nieuws

Bedankt Omnivereniging De Mol

Donderdag, 2 mei 2024, vond de maandelijkse vergadering van de Sportraad Dordrecht plaats bij Omnivereniging De Mol. Deze Dordtse Rennersclub, opgericht in 1933, beschikt over een rijke historie en een grote, actieve jeugdafdeling.
De Mol fungeert als de bindende factor voor wielrenners in de regio Drechtsteden en Zuid-Holland. We bedanken wielervereniging De Mol hartelijk voor hun gastvrijheid en de mogelijkheid om bij hen te vergaderen. Als Sportraad Dordrecht streven we ernaar om onze maandelijkse vergaderingen bij verschillende lokale verenigingen te houden!

Vragen?

Laat het ons weten!